#

Obuka kontrolora po novom pravilniku

#

Obuka

Propisi iz oblasti tehničkih pregleda vozila, ispitivanje vozila, način obavljanja tehničkih pregleda - sve ovo je predmet obuke 60 zaposlenih na linijama za tehničkim pregledima vozila. Podignite kvalitet rada, zahvaljujući našoj obuci Vaš GENERAL AUTO

Praktična nastava

Polaznici će praktičnu nastavu izvoditi na linijama tehnički pregled vozila. Obavljaće se na način sprovođenja tehničkog pregleda za potrebnu kategoriju vozila, u zavisnoti od lokacija i mogućnosti linija kao i zahteva lica koja polaze na obuku.

Dostupne lokacije obuke

General Auto Zvezdara

Linija 1 Adresa:Pirandelova 2a

Linija 2 Adresa: Pirandelova 2b

#
#
#
#

Teorijski plan obuke

Polaznici za obuku dobijaju:
Svu potrebnu literaturu
Redovne testove u cilju provere znanja
Obuku na radu aplikacije Regos
Obuku za način sastavljanja, overavanja, skladistenja i izdavanja potrebne dokumentacije

#

IZRAČUNAJTE CENU REGISTRACIJE

VAŠ GENERAL AUTO