#

Osiguranje vozila

#

Triglav osiguranje u Srbiji postoji već 40 godina i te decenije iskustva rada na našem tržištu, između ostalog, određuju stabilnost osiguranja “TRIGLAV” koje iz godine u godinu stiče poverenje sve većeg broja klijenata.

#

Generali Osiguranje Srbija je druga najveća osiguravajuća kompanija na domaćem tržištu osiguranja, na kojem brižljivo gradi Generali svet od 2006. godine. Od osnivanja (1998.) beležimo brz i stabilan razvoj i danas smo tržišni lider u životnom i zdravstvenom osiguranju.

#

Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, mi smo jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za više od 90 proizvoda svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja. Garant sigurnosti i poverenja je stručno znanje zaposlenih u cilju najšire zaštite osiguranika i ažurne isplate šteta u slučaju ostvarenja rizika.

#

Sava osiguravajuća grupa pruža usluge primarnog osiguranja, reosiguranja, upravljanja imovinom i rešenja za penzionisanje. Matična kompanija, Pozavarovalnica Sava d.d.
(Sava Re), je reosiguravajuće društvo sa sedištem u Ljubljani, Slovenija, i operativno je holding društvo Sava Insurance Group-e.šta reosiguranja širom sveta.

#

IZRAČUNAJTE CENU REGISTRACIJE

VAŠ GENERAL AUTO